Конкурс за именовање директора на мандатни период од 4 године

Управни одбор Дома за ЛОМР „Срце у јабуци“ Јабука,  дана 19.01.2017. године, донео је Одлуку о расписивању конкурса за избор и именовање директора на мандатни период од 4 године и то од 28.02.2017. до 28.02.2021.године.

 

<<<<<<<<Оглас из публикације „Послови“>>>>>>>>

Direktor

Oglas važi od: 01.2.2017.

USTANOVA ZA SMEŠTAJ
ODRASLIH I STARIJIH LICA SA
INTELEKTUALNIM POTEŠKOĆAMA
DOM ZA LICA OMETENA U MENTALNOM RAZVOJU
„SRCE U JABUCI” JABUKA

26201 Jabuka, JNA 45
tel. 013/2624-007, 012//2358-007
e-mail: jabukadomsrce.ust@minrzs.gov.rs
domsrce@mts.rs
web www.srce.org.rs


Direktor na mandatni period od četiri godine (od 28.02.2017. do 28.02.2021. godine)

USLOVI:
1) Za direktora može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove: da je državljanin Republike Srbije, da je steklo visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i odgovarajući akademski, odnosno stručni naziv utvrđen u oblasti pravnih, psiholoških, pedagoških i andragoških nauka, specijalne edukacije i rehabilitacije, socioloških, političkih, ekonomskih ili medicinskih nauka i ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci. 2) Kandidat kao dokaze o ispunjenosti uslova podnosi: uverenje o državljanstvu Republike Srbije, dokaz o stručnoj spremi – overene fotokopija diplome, dokaz o radnom iskustvu u struci – overenu kopiju radne knjižice i potvrdu od jednog ili više poslodavaca da je kandidat bio u radnom odnosu i raspoređen na poslove za koje se zahteva stručna sprema koja je u tački 2 navedena kao uslov za imenovanje direktora ustanove, kao i dokaz da je radio poslove u navedenoj stručnoj spremi u trajanju od najmanje pet godina ukupno; uverenje da se ne vodi istražni, odnosno krivični postupak za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti kod osnovnog i višeg suda, uverenje od MUP-a da prema podacima iz kaznene evidencije nije osuđivan, kratku biografiju, program rada za mandatni period na koji se vrši izbor. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidati podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave se podnose na adresu: Dom za lica ometena u mentalnom razvoju „Srce u jabuci“ Jabuka, 26201 Jabuka, JNA 45, sa naznakom „Konkurs za direktora – ne otvarati“.

 

Услове конкурса можете погледати и овде: Конкурс у „Дневнику“.

ili ovde:

http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/poslovi-oglasi

 

Оставите одговор

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.