ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Опрема за пољопривреду (JNMV 26/2017)

На основу члана 55. члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС« бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4175/1 од 03.10.2017. године

Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“

26201 Јабука, ул. ЈНА бр. 45

тел. 013/_2624-007______

о б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности добара

Опрема за пољопривреду

(ЈНМВ број 26/2017)

Преузмите:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација ЈНМВ бр. 26/2017

Оставите одговор

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE