ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈНМВ 26/2017 – ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

На основу чл. 108 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и на основу комисијског Извештаја о стручној оцени понуда бр. 4297 од 16.10.2017. године, директор Дома за ЛОМР „Срце у јабуци“ Јабука овим путем доноси следећу:

          

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈНМВ 26/2017

ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

 

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача Agrocentar Volođa doo, адреса Јаношикова 135 из Панчева…

Преузмите:

Zapisnik o otvaranju ponuda JNMV 26-2017

ODLUKA O DODELI UGOVORA 16.10.2017. JNMV 26-2017

Obavestenje o zakljucenom ugovoru JNMV 26-2017

Оставите одговор

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE