Одлука o обустави поступка ЈНОП број 03/2017, набавка добара-прехрамбени производи

На основу члана 109 став 2, наручилац Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“  из Јабуке, и члан 55 статута Дома, директор Дома доноси:

ОДЛУКУ о обустави поступка ЈНОП број 03/2017, набавка добара-прехрамбени производи.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Отворени поступак јавне набавке добара-прехрамбени производи, који је обликован по партијама, ЈНОП 03/2017, укупне процењене вредности 7.356.641,54 динара без ПДВ-а поништава се на основу Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 4-00-529/2017 од 27.10.2017.године, a која је запримљена у Дому дана 07.12.2017.године, под деловодним бројем 4973.

Одлука о обустави поступка ЈНОП 03/2017:

Решење комисије за заштиту права  понуђача:

Оставите одговор

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE