ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – средства за хигијену  (ЈНМВ број 02/2018)

На основу члана 55. члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС« бр. 124/12,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 475/1 од  05.02.2018. године

Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“

26201 Јабука, ул. ЈНА бр. 45

тел. 013/_2624-007______

о б ј а в љ у ј е

   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 у поступку јавне набавке мале вредности добара-средства за хигијену

 (ЈНМВ број 02/2018)

Преузмите документацију:

Javni poziv-JNMV 02-2018

Konkursna dokumentacija-JNMV 02-2018

Оставите одговор

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE