ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за ЈН МВ 04/2018 – 12-02-2018

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ДОМ ЗА ЛОМР „СРЦЕ У ЈАБУЦИ“
ЈАБУКА, ЈНА 45

Дел.Број: 591
Дaтум: 12.02.2018.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добара-лекови и санитетски материјал у поступку јавне
набавке мале вредности ЈН МВ 04/2018

У складу са чланом 63.став 1. ЗЈН-а („Сл.гласник РС“ 124/12,14/2015 и 68/2015) комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена исправка конкурсне документације за јавну набавку добара-лекови и санитетски материјал ЈН МВ 04/2018, обликована по партијама од 1 до 2.

Партија 2-санитетски материјал;
Бришу се ставке;
– ставка 31- Rivanol 0,1%,
– ставка 32- Acidi borici 3%,
– ставка 42- Oktanisept rastvor 250ml,
– ставка 44- Hipermangan 5 mg
За исте не треба достављати понуду.

За ставку број 21, 34 и 43 даје се појашњење;
– ставка број 21 –Leukoplast 5x5m, фластер на платну
– ставка број 34 – Фластер на нетканом текстилу дим. 8cm x 10cm, или 10cm x 10cm.
– ставка 43- Antidekubitori za predilekciona mesta, треба да стоји јастучићи.
Појашњење
За рок за подношење понуда, Позивом и Конкурсном документацијом је појашњено да рок за подношење понуде је 18.02.2018.године до 10:00 часова, а како је 18.02.2018.год.недеља рок се помера на први радни дан, како је наведено у Позиву и Конкурсној документацији.
Остали делови текста објављене конкурсне документације остају непромењени.
Наведене измене и допуне конкурсне документације наручилац ће без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Остали делови текста објављене конкурсне документације остају непромењени.
Наведене измене конкурсне документације наручилац ће без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеним изменама и допунама јер ће у супротном иста бити одбијена.

Председник комисије за ЈН ОП 04/2018

Оставите одговор

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.