ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ и обавештење о продужењу рока ЗА ЈНМВ број 03/2020 – гориво