ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА– ЈНМВ БРОЈ 04/2020 – опрема за вешерај