ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ и обавештење о продужењу рока ЗА ЈНМВ број 04/2020 – опрема за вешерај