ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕHОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈНМВ 04/2020 – ОПРЕМА ЗА ВЕШЕРАЈ