ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У OTВОРЕНОМ ПОСТУПКУ РЕЗЕРВИСАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНОП 01/2020 ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ