ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку ЈНМВ 06/2020 – Опрема и материјал за пољопривреду