ЈНМВ 07/2020 – Конкурсна документација и позив за подношење понуда. Предмет јавне набавке је набавка и уградња система за откривање пожара.