ЈНМВ број 08/2020 – Конкурсна документација и позив за подношење похуда у поступку јавне набавке „Радови на замени кровног покривача на објекту *Кућа старих*“