ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА – ЈНМВ БРОЈ 08/2020 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ „РАДОВИ НА ЗАМЕНИ КРОВНОГ ПОКРИВАЧА НА ОБЈЕКТУ *КУЋА СТАРИХ*“