OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ 08/2020 РАДОВИ НА ЗАМЕНИ КРОВНОГ ПОКРИВАЧА НА ОБЈЕКТУ „КУЋА СТАРИХ“