Category Archives: Вести

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ – ЈН 0002/2021

На основу члана 91. и 92., 66. и 67 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, бр. 91/2019) члана 33. Статута Дома за ЛОМР „Срце у јабуци“ Јабука, у складу са Захтевом за покретање поступка ЈН бр. 0003/2021 од 19.03.2021.год. доносим:

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЈН 0003/2021

На основу члана 91. и 92., 66. и 67 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, бр. 91/2019) члана 33. Статута Дома за ЛОМР „Срце у јабуци“ Јабука, у складу са Захтевом за покретање поступка ЈН бр. 0003/2021 од 19.03.2021.год. доносим: