Category Archives: Јавне набавке

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН ОП 01/2018

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ДОМ ЗА ЛОМР „СРЦЕ У ЈАБУЦИ“ ЈАБУКА Број: 565 Датум: 09.02.2018. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку добара-прехрамбених производа у отвореном поступку ЈН ОП 01/2018 У складу са чланом 63. став 1. ЗЈН-а („Сл.гласник РС“ 124/12,14/2015 и 68/2015) комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена

Read More

Питања и одговори везано за ЈНОП 01/2018 – 09.02.2018.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ДОМ ЗА ЛОМР „СРЦЕ У ЈАБУЦИ“ ЈНА 45, 26201 ЈАБУКА Дел.Број: 564 Датум: 09.02.2018. На основу члана 20., 54 и члана 63 Закона о јавнима набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку добара «ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ-ХРАНА» за потребе Дома за ЛОМР «Срце у јабуци», по партијама, редни

Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – лекови и санитетски материјал (ЈН МВ број 04/2018)

На основу члана 55. члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС« бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 555 од 09.02.2018. године Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“ 26201 Јабука, ул. ЈНА бр. 45 тел. 013/_2624-007 о б ј а в љ у ј

Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – гориво  за потребе возила у својини Дома (ЈНМВ број 03/2018)

На основу члана 55. члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС« бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015)  и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 478 од  05.02.2018. године Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“ 26201 Јабука, ул. ЈНА бр. 45 тел. 013/_2624-007______ о б ј а в љ у ј

Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – средства за хигијену  (ЈНМВ број 02/2018)

На основу члана 55. члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС« бр. 124/12,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 475/1 од  05.02.2018. године Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“ 26201 Јабука, ул. ЈНА бр. 45 тел. 013/_2624-007______ о б ј а в љ у ј е

Read More

Јавна набавка добара – прехрамбени производи (ЈН ОП број 01/2018)

На основу члана 55. члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС« бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 422/1 од 30.01.2018. године Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“ 26201 Јабука, ул. ЈНА бр. 45 тел. 013/_2624-007______ о б ј а в љ у ј

Read More

Одлука o обустави поступка ЈНОП број 03/2017, набавка добара-прехрамбени производи

На основу члана 109 став 2, наручилац Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“  из Јабуке, и члан 55 статута Дома, директор Дома доноси: ОДЛУКУ о обустави поступка ЈНОП број 03/2017, набавка добара-прехрамбени производи. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ Отворени поступак јавне набавке добара-прехрамбени производи, који је обликован по партијама, ЈНОП 03/2017, укупне процењене вредности 7.356.641,54 динара без ПДВ-а поништава

Read More

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE