Category Archives: Јавне набавке

JНМВ 02/2016

Дана 10.02.2016.године покренут је поступак јавне набавке мале вредности-гориво, за потребе возила у својини Дома за ЛОМР „Срце у јабуци“ и за исти објављен је јавни позив и конкурсна документација на Порталу управе за јавне набавке. Јавни позив и конкурсну документацију можете преузети овде: Јавни позив Конкурсна документација ЈНМВ 02/2016

JNMV 01/2016

Дана 09.02.2016.године покренут је поступак јавне набавке мале вредности-електрична енергија, ред.бр. о1/2016 и за исту је на Порталу јавних набавки објављен  позив за подношење понуда и конкурсна документација. Јавни позив и конкурсну документацију можете преузети овде: ЈНMV 01 2016 javni poziv Konkursna dokum-el.energ2016

Обавештење о обустави поступака ЈНМВ број 05/2015 06/2015 и 07/2015

Из разлога што нам до 31.12.2015.год. нису одобрена финансијска средства од ресорног Министарства за реализацију покренутих поступака ЈНМВ бр 05/2015, 06/2015 и 07/2015  принуђени смо да предметне поступке обуставимо. Одлуке можете погледати овде: Odluka o obustavi postupka 05-2015 Odluka o obustavi postupka 06-2015 Odluka o obustavi postupka 07-2015