Category Archives: Јавне набавке

Одлука о спровођењу Јавне набавке добара – Гориво ЈН 0005/2021

На основу члана 91. и 92., 66. и 67 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, бр. 91/2019) члана 33. Статута Дома за ЛОМР „Срце у јабуци“ Јабука, у складу са Захтевом за покретање поступка ЈН бр. 0005/2021 од 01.03.2021.год. доносим: