Category Archives: Информације од јавног значаја

Решење о именовању Управног и Надзорног одбора Дома „Срце у јабуци“ Јабука

Покрајинска влада, на 98. седници одржаној 29.11.2017. године донела је РЕШЕЊЕ о именовању председнице и чланова Управног одбора Дома   Покрајинска влада, на 98. седници одржаној 29.11.2017. године донела је РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома

Решење Републичке комисије за заштиту права у поступку ЈН ОП 03/2017

На основу захтева за заштиту права у поступку ЈН ОП 03/2017 који је поднео понуђач ЗЗ „Повртар“ Београд, Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки донела је Решење бр. 4-00-528/2017 које можете погледати и преузети ОВДЕ >>>>> 

Лиценца за обављање делатности пружања услуге ДНЕВНОГ БОРАВКА

Дана 18.01.2017. године Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као надлежни републички орган поступајући по нашем захтеву, доноси решење којим се утврђује да наша установа Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“ испуњава услове и стандарде за пружање услуге ДНЕВНОГ БОРАВКА одраслим лицима са телесним инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама и обављање делатности социјалне заштите

Read More

Конкурс за именовање директора на мандатни период од 4 године

Управни одбор Дома за ЛОМР „Срце у јабуци“ Јабука,  дана 19.01.2017. године, донео је Одлуку о расписивању конкурса за избор и именовање директора на мандатни период од 4 године и то од 28.02.2017. до 28.02.2021.године.   <<<<<<<<Оглас из публикације „Послови“>>>>>>>> Direktor Oglas važi od: 01.2.2017. USTANOVA ZA SMEŠTAJ ODRASLIH I STARIJIH LICA SA INTELEKTUALNIM POTEŠKOĆAMA

Read More