Category Archives: Информације од јавног значаја

Лиценца за услугу домског смештаја

Дана 06.06.2016.године Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као надлежни републички орган поступајући по нашем захтеву, доноси решење којим се утврђује да наша установа Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“ испуњава услове и стандарде за пружање услуге домског смештаја одраслих и старијих лица са интелектуалним и менталним тешкоћама и обављање делатности социјалне заштите

Read More