Category Archives: Правилници

Решење о именовању Управног и Надзорног одбора Дома „Срце у јабуци“ Јабука

Покрајинска влада, на 98. седници одржаној 29.11.2017. године донела је РЕШЕЊЕ о именовању председнице и чланова Управног одбора Дома   Покрајинска влада, на 98. седници одржаној 29.11.2017. године донела је РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома

Лиценца за услугу домског смештаја

Дана 06.06.2016.године Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као надлежни републички орган поступајући по нашем захтеву, доноси решење којим се утврђује да наша установа Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“ испуњава услове и стандарде за пружање услуге домског смештаја одраслих и старијих лица са интелектуалним и менталним тешкоћама и обављање делатности социјалне заштите

Read More

Правилник о пријему корисника у дом, боравку у дому и престанку даљег боравка у дому

Дана 30.11.2015. године Управни одбор Дома за ЛОМР „Срце у јабуци“ усвојио је Правилник о пријему корисника у дом, боравку у дому и престанку даљег боравка у дому. Правилник можете преузети овде.