Економија дома

Пољопривредно газдинство које поседује установа је веома специфично за радно ангажовање корисника. Установа има 80 ха обрадиве земље на којој се узгајају житарице, поврће, пилићи и свиње.

Read More

Дневни боравак

Дневни боравак при Дому постоји од 2004. године и намењен је одраслим лицима, старијим од 26 година са интелектуалним потешкоћама. Услуга је бесплатна, доступна 8 сати дневно, 5 дана у недељи.

Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Опрема за пољопривреду (JNMV 26/2017)

На основу члана 55. члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС« бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4175/1 од 03.10.2017. године Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“ 26201 Јабука, ул. ЈНА бр. 45 тел. 013/_2624-007______ о б ј а в љ у ј е ПОЗИВ ЗА

Read More

ЈАБУЧКО „СРЦЕ“ ЗА ПРИМЕР ЦЕЛОЈ СРБИЈИ

Домска економија има заокружену производњу, корисници добијају првокласну храну, вишкови се пласирају сродним установама а део средстава су уштедели и држави. (Извор – Политика, 21.09.2017.)  

РЕШЕЊЕ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈН

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, одлучујући о жалби подносиоца захтева „Повртар“ д.о.о. Београд, донела је Решење 4-00-529/2017, којим се усваја жалба као ОСНОВАНА и ПОНИШТАВА СЕ закључак број 83/2 наручиоца – Установе Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“… Решење 4-00-529/2017 од 25.08.2017.

Активности Дневног боравка у току 2017

У току 2017. године, у Дневном боравку су организоване различите активности из области самопослуживања, социјализације, радног ангажовања и слободног времена. Поред учествовања  у различитим радионицама, учестало смо боравили у природи, организовали излете, шетње, посете знаменитостима…

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE