Економија дома

Пољопривредно газдинство које поседује установа је веома специфично за радно ангажовање корисника. Установа има 80 ха обрадиве земље на којој се узгајају житарице, поврће, пилићи и свиње.

Read More

Дневни боравак

Дневни боравак при Дому постоји од 2004. године и намењен је одраслим лицима, старијим од 26 година са интелектуалним потешкоћама. Услуга је бесплатна, доступна 8 сати дневно, 5 дана у недељи.

Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ЈНOП БРОЈ 01/2020

Позив за подношење понуда у отвореном поступку резервисане јавне набавке. Јавна набавка добара- прехрамбени производи, редни број ЈН 01/20, Обликована по партијама. На период до 12 месеци или до утрошка средстава     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 5. Konkursna dokumentacija JNOP 01-2020

ЈНМВ 09-2019-Надоградња јединственог информационог система ЈИСУСЗ – Записник са отварања понуда и Одлука о додели уговора

Документа можете погледати и преузети на следећим линковима: Zapisnik sa otvaranja ponuda JNMV 09-2019 Одлука о додели уговора јнмв 09-2019 Одлука о додели уговора јнмв 09-2019

Посета наших пријатеља бајкера из мото братства „Херувим“ Београд

Да су бајкери људи великог срца, који имају свест и о друштвеној одговорности, доказали су чланови мото братства „Херувим“ из Београда. Осим што су нас својом посетом обрадовали , искористили су ову прилику да донирају одећу нашим штићеницима и поразговарају са њима о њиховом животу и активностима у дому. Овом приликом им се захваљујемо и

Read More