Столарска радионица

        У столарској радионици ангажовано је 10 до 15 корисника. Рад са корисницима организован је према њиховим способностима због специфичности посла и опасних машина и електричног алата.

Само неколико корисника обучено је за рад са машинама и електричним апаратима, док остали обављају друге послове као што су шмирглање, фарбање, утовар-истовар материјала и готових производа, помоћ при склапању, чишћење машина и алата и одржавање радионице и њеног круга.

И ове године у столарској радионици израђиван је намештај за потребе Дома (клупе и љуљашке) и сараднике Дома, одржаван и поправљан намештај и вршене поправке везане за  столарију у Дому.


Израдa „Street workout“ терена на Чардаку – Делиблатска пешчара.

 

Cardak-DP00011.jpg
Cardak-DP00012.jpg
Cardak-DP00013.jpg
Cardak-DP00014.jpg
Cardak-DP00015.jpg
Cardak-DP00016.jpg
Sume Vojvodine005.jpg
Sume Vojvodine004.jpg
Sume Vojvodine003.jpg
Sume Vojvodine002.jpg
Sume Vojvodine001.jpg
Cardak-DP00006.jpg
Cardak-DP00007.jpg
Cardak-DP00008.jpg
Cardak-DP00009.jpg
Cardak-DP00010.jpg
Cardak-DP00011.jpg
Cardak-DP00012.jpg
Cardak-DP00013.jpg
Cardak-DP00014.jpg
Cardak-DP00015.jpg
Cardak-DP00016.jpg
Sume Vojvodine005.jpg
Sume Vojvodine004.jpg
Sume Vojvodine003.jpg
Sume Vojvodine002.jpg
Sume Vojvodine001.jpg
Cardak-DP00006.jpg

Недавно смо купили и машину за плетење жице на којој је обучено за рад двоје корисника.