OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ 02/2020 – СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ