ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈНМВ 04/2020 – ОПРЕМА ЗА ВЕШЕРАЈ