Category Archives: Informacije od javnog značaja

Licenca za obavljanje delatnosti pružanja usluge DNEVNOG BORAVKA

Dana 18.01.2017. godine Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao nadležni republički organ postupajući po našem zahtevu, donosi rešenje kojim se utvrđuje da naša ustanova Dom za LOMR „Srce u jabuci“ ispunjava uslove i standarde za pružanje uslugeDNEVNOG BORAVKA odraslim licima sa telesnim invaliditetom i intelektualnim teškoćama i obavljanje delatnosti socijalne zaštite te

Read More

Konkurs za imenovanje direktora na mandatni period od 4 godine

Upravni odbor Doma za LOMR „Srce u jabuci“ Jabuka,  dana 19.01.2017. godine, doneo je Odluku o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora na mandatni period od 4 godine i to od 28.02.2017. do 28.02.2021.godine. DirektorOglas važi od: 01.2.2017.USTANOVA ZA SMEŠTAJ ODRASLIH I STARIJIH LICA SA INTELEKTUALNIM POTEŠKOĆAMA DOM ZA LICA OMETENA U MENTALNOM RAZVOJU „SRCE

Read More