Category Archives: Информације од јавног значаја

Лиценца за услугу домског смештаја

Дана 06.06.2016.године Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као надлежни републички орган поступајући по нашем захтеву, доноси решење којим се утврђује да наша установа Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“ испуњава услове и стандарде за пружање услуге домског смештаја одраслих и старијих лица са интелектуалним и менталним тешкоћама и обављање делатности социјалне заштите

Read More

Информације од јавног значаја

              У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Службени гласник РС бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) доступне су информације: Сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Лиценца за пружање услуга домског смештаја и обављање делатности социјалне заштите Извештај о финансијском пословању

Read More