О запосленима

 LOGOTIP DOMA

СПИСАК РАДНИКА НА ДАН 01.01.2016. ГОДИНЕ

Број запослених на неодређено време: 61

Број запослених на одређено време:        4

Број корисника:   191

Р.бр. Радно место Број извршилаца Коефицијент
1. Директор 1 28,42
2. Правник-Секретар 1 19,35
3. Административни радник 1 10,69
4. Техн. одржавања инорм.система и технологија 1 13,82
5. Шеф рачуноводства 1 21,33
6. Финансијски књиговођа 1 10,69
7. Материјални књиговођа 1 10,69
8. Благајник-ликвидатор 1 10,69
9. Возач 2 10,03
10. Магационер 1 10,69
11. Портир-ватрогасац 4 10,03
12. Руководилац службе за васпитно образовни и производни рад  

1

 

20,91

13. Социјални радник 1 19,35
14. Психолог 1 19,35
15. Дефектолог 2 20.41
16. Радни терапеут 2 19,350
17. Радни инструктор 4 10.03/10,69
18. Руководилац службе за здравље и негу – лекар 1 24,50
19. Главна медицинска сестра 1 14,80
20. Медицинска сестра-техничар 7 13,57
21. Неговатељица 9 10,69
22. Спремачица 4 7,40
23. Берберин-фризер 1 10,03
24. Главна вешерка 1 11,05
25. Радница у вешерају 2 7,43
26. Главна куварица 1 11,05
27. Куварица 2 10,03
28. Помоћна куварица-сервирка 4 7,43
29. Пекар 1 10,69
30. Руководилац „Економије“ Дома 1 19,85
31. Пољопирвредни техничар 2 10,69
32. Пољопривредни радник-тракториста 1 10,03
33. Пољопривредни радник 1 7,43