О нама

Назив : ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ „СРЦЕ У ЈАБУЦИ“ ЈАБУКА
Седиште : ЈНА 45, 26201 ЈАБУКА
Облик својине : ДРЖАВНА СВОЈИНА
Група : СОЦИЈАЛНО СТАРАЊЕ У СМЕШТАЈНИМ УСТАНОВАМА  Шифра 8720
Матични број : 08006571
ПИБ : 101920866Установа за смештај одраслих и старијих лица са интелектуалним потешкоћама – —Дом за лица ометена у менталном развоју ’’ Срце у јабуци ’’ из Јабуке је установа социјалне заштите. Претежна  делатност  Установе је 87. здравствена и социјална заштита са смештајем,група 87.20  социјално старање у смештајним установама.

У оквиру Установе постоје:
– Служба за здравље и негу
– Служба за васпитно-образовни и производни рад
– Служба заједничких послова
– Служба пољопривредне производне делатности
– Служба економско- финансијских послова


—Поред  услуге  “Становање уз подршку” Дом има успостављену услугу  “Дневног боравка” и  услугу “Предах”-а  коју финансира  локална самоуправа града Панчева.
—Установа збрињава 192 корисника од којих 32 корисника користи услугу “Становање уз подршку” у шест кућа у селу и два стана у Новом Саду. Услугу Дневног боравка користи девет лица.
О корисницима брине 61 запослени радник.
Делатност Установе се реализује тако што:

  • обезбеђује одраслим и старијим лицима која имају интелектуалне потешкоће и корисници су Дома, а према врсти и степену потребне подршке, збрињавање,здравствену заштиту,радну и окупациону терапију, културно забавне и рекреативно рехабилитационе садржаје
  • обезбеђује одговарајуће облике васпитања и оспособљавања за рад и радне активности у складу са њиховим психичким и физичким способностима, рад на ублажавању и отклањању последица у њиховом развоју
  • радно ангажовање под посебним условима у складу са њиховом оспособљеношћу за рад, потпуно и трајно збрињавање(становање, исхрана, нега , здравствена заштита, културно забавне и друге активности у складу са њиховим потребама и психофизичким способностима)
  • организује „Дневни боравак“ за лица из околних села и града Панчева
  • омогућује коришћење услуге „Становање уз подршку“ корисницима који су за то припремљени

WP_0029671.jpg
WP_0029711.jpg
WP_0029781.jpg
WP_0029791.jpg
WP_002980.jpg
WP_0029821.jpg
1.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
2.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
Picture1.jpg
Picture2.jpg
WP_002893.jpg
WP_002897.jpg
WP_002903.jpg
WP_0029661.jpg
WP_0029671.jpg
WP_0029711.jpg
WP_0029781.jpg
WP_0029791.jpg
WP_002980.jpg
WP_0029821.jpg
1.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
2.jpg