Управа

Директор:

Марија Маслаћ дипл.педагог

Шеф рачуноводства:

Љиљана Мишурић дипл.економиста

Правник:

Милан Кисин

Руководилац социјалне службе:

Азра Тасо  соц.радник

Руководилац службе за здравље и негу:

Главна сестра:

Наташа Трајковски

Пољопривредно газдинство:

Бојан Додевски

Управни одбор:

Драгана Поповић

Јелена Воденичар Дрљача

Мирјана Адамов

Наташа Петковски Ђорђијевић

Ђурица Костадиновски

Надзорни одбор:

Слободан Илић

Тијана Јанићијевић

Иван Караклић