Ткачка радионица

 

Циљеви :

Општи циљеви: мотивација васпитача у предшколским установама, наставника и професора у специјалним, основним и средњим школама за стручно усавршавање у креативним радионицама; квалитетно усавршавање кроз искуство више; задовољство изворног осећања остварења својих руку дела“; проширивање идеја, истраживање процеса и развијање вештина и техника уметничког изражавања; упознавање вредности сопственог културног наслеђа.

Теме :

Упознавање делова ручног разбоја и техника ручног ткања; Припрема за ткање: сновање и грађење основе/постављање основе на разбој, увод у ницанице и брдо; Грађење основних преплетаја; Каро ефекат/израда каро тканине; Читање ткачке шеме: упознавање различитих група преплетаја; Различити начини увода у ницанице:израда узорака/комбиновани преплетаји; Ручна израда детаља битних за дефинисање и уобличавање финалног производа; Вежба: сновање, грађење основе, различити преплетаји; Дизајнирање руком рађеног производа; Израда узорака/вежба; Вежба кроз израду руком рађеног производа; Комбиновање различитих материјала и техника ткања у изради осмишљеног производа/вежба; Дизајнирање декоративних производа са најразличитијим наменама и могућност комбиновања са другим материјалима/вежба уз експеримент.