Економија дома

Пољопривредно газдинство које поседује установа је веома специфично за радно ангажовање корисника. Установа има 80 ха обрадиве земље на којој се узгајају житарице, поврће, пилићи и свиње.

Read More

Дневни боравак

Дневни боравак при Дому постоји од 2004. године и намењен је одраслим лицима, старијим од 26 година са интелектуалним потешкоћама. Услуга је бесплатна, доступна 8 сати дневно, 5 дана у недељи.

Read More

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСЕТАМА КОРИСНИЦИМА НА СМЕШТАЈУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСЕТАМА КОРИСНИЦИМА НА СМЕШТАЈУ У скаду са Налогом Владе АПВ, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова број 139-55-219/2020-1 од 28.06.2020. године, посете у домовима за ЛОМР, домовима за пензионере и старе на територији АП Војводине су поново забрањене због погоршане епидемиолошке ситуације, почев од данас, 29. јуна 2020. године. Молимо

Read More

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ MAЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 07/2020 – НАБАВКА И УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАЊЕ ПОЖАРА

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача ДОО „ТЕСЛА СИСТЕМИ“ адреса Др Ивана Рибара 181а, Нови Београд…