Позив за подношење понуда и конкурсна документација по ЈНМВ број 03/2020 – гориво