Кухиња

У Дому се поклања посебна пажња квалитету исхране наших корисника. Јеловник је усклађен са свим нормативима исхране. Извршено је детаљно опремање кухиње, трпезарије и пекаре која је у склопу кухиње , савременим инвентаром и средствима за припрему хране и производњу хлеба.
Свакодневно се у сарадњи са дежурним особљем и здравственом службом дома врши контрола квалитета хране као и санитарно-хигијенског стања у кухињи.