Јавна набавка добара – прехрамбени производи (ЈН ОП број 01/2018)

На основу члана 55. члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС« бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 422/1 од 30.01.2018. године

Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“

26201 Јабука, ул. ЈНА бр. 45

тел. 013/_2624-007______

о б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке добара: прехрамбени производи (ЈН ОП број 01/2018)

-обликована по партијама-

 

Документацију преузмите овде:

Исправка Конкурсне документације ЈНОП 01-2018

Javni poziv- JNOP 01-2018

Konkursna dokumentacija JNOP 01-2018 

Оставите одговор

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE