Ekonomija doma

Poljoprivredno gazdinstvo koje poseduje ustanova je veoma specifično za radno angažovanje korisnika. Ustanova ima 80 ha obradive zemlje na kojoj se uzgajaju žitarice, povrće, pilići i svinje.

Read More

Dnevni boravak

Dnevni boravak pri Domu postoji od 2004. godine i namenjen je odraslim licima, starijim od 26 godina sa intelektualnim poteškoćama. Usluga je besplatna, dostupna 8 sati dnevno, 5 dana u nedelji.

Read More

OBAVEŠTENJE O POSETAMA KORISNICIMA NA SMEŠTAJU

OBAVEŠTENJE O POSETAMA KORISNICIMA NA SMEŠTAJU U skadu sa Nalogom Vlade APV, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova broj 139-55-219/2020-1 od 28.06.2020. godine, posete u domovima za LOMR, domovima za penzionere i stare na teritoriji AP Vojvodine su ponovo zabranjene zbog pogoršane epidemiološke situacije, počev od danas, 29. juna 2020. godine. Molimo

Read More