Category Archives: Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСЕТАМА КОРИСНИЦИМА НА СМЕШТАЈУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСЕТАМА КОРИСНИЦИМА НА СМЕШТАЈУ У скаду са Налогом Владе АПВ, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова број 139-55-219/2020-1 од 28.06.2020. године, посете у домовима за ЛОМР, домовима за пензионере и старе на територији АП Војводине су поново забрањене због погоршане епидемиолошке ситуације, почев од данас, 29. јуна 2020. године. Молимо

Read More

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ MAЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 07/2020 – НАБАВКА И УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАЊЕ ПОЖАРА

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача ДОО „ТЕСЛА СИСТЕМИ“ адреса Др Ивана Рибара 181а, Нови Београд…