Category Archives: Dokumenta JN

Javna nabavka male vrednosti 07/2015

Dana 26.11.2015.god. Izmenama i dopunama raspodele sredstava ustanovama socijalne zaštite po Zakonu o budžetu za 2015-u godinu broj: 401-00-50/4/2015-23 od 26.11.2015.god. Domu za LOMR za odrasla i starija lica „Srce u jabuci“ iz Jabuke dodeljena su vanredna sredstva za nabavku kuhinjske opreme. Nakon usvajanja Izmena i dopuna finansijskog plana i Izmena i dopuna plana javnih

Read More