Category Archives: Документа ЈН

Одлука о додели уговора ЈНМВ 02/2016

Дана 18.02.2016.год. донета је Одлука о додели уговора број 616 у поступку ЈНМВ 02/2016-гориво, за потребе возила у својини Дома за ЛОМР „Срце у јабуци“. Одлуку можете погледати овде: Odluka o dodeli ugovora JNMV 02_2016

Oдлука о додели уговора-ЈНМВ 01/2016

На основу спроведеног поступка ЈНМВ електричне енергије,ред.бр. 01/2016, дана 17.02.2016.год. донета је Одлука о додели уговора број 595 од 17.02.2016.год. Одлуку можете погледати овде: Odluka o dodeli ugovora JNMV 01_2016

Јавна набавка прехрамбених производа-ЈН ОП 03-2016

Одлуком директора Дома број 526 дана 11.02.2016.год. покренут је отворени поступак јавне набавке прехрамбених производа. Дана 17.02.2016.год. за исти је објављен јавни позив и конкурсна документација на Порталу управе за јавне набавке. Јавни позив и конкурсну документацију можете погледати овде: Javni poziv JN 03 2016 konkursna dokumentacija

JНМВ 02/2016

Дана 10.02.2016.године покренут је поступак јавне набавке мале вредности-гориво, за потребе возила у својини Дома за ЛОМР „Срце у јабуци“ и за исти објављен је јавни позив и конкурсна документација на Порталу управе за јавне набавке. Јавни позив и конкурсну документацију можете преузети овде: Јавни позив Конкурсна документација ЈНМВ 02/2016

Обавештење о обустави поступака ЈНМВ број 05/2015 06/2015 и 07/2015

Из разлога што нам до 31.12.2015.год. нису одобрена финансијска средства од ресорног Министарства за реализацију покренутих поступака ЈНМВ бр 05/2015, 06/2015 и 07/2015  принуђени смо да предметне поступке обуставимо. Одлуке можете погледати овде: Odluka o obustavi postupka 05-2015 Odluka o obustavi postupka 06-2015 Odluka o obustavi postupka 07-2015