Category Archives: Dokumenta JN

IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE – JNMV 04/2018

REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA DOM ZA LOMR „SRCE U JABUCI“ JABUKA, JNA 45 Del.Broj: 609 Dtum: 13.02.2018. IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE za javnu nabavku dobara-lekovi i sanitetski materijal u postupku javne nabavke male vrednosti JN MV 04/2018 U skladu sa članom 63.stav 1. ZJN-a („Sl.glasnik RS“ 124/12,14/2015 i 68/2015) komisija za javnu nabavku obaveštava

Read More

IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE za JN MV 04/2018 – 12-02-2018

REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA DOM ZA LOMR „SRCE U JABUCI“ JABUKA, JNA 45 Del.Broj: 591 Datum: 12.02.2018. IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE za javnu nabavku dobara-lekovi i sanitetski materijal u postupku javne nabavke male vrednosti JN MV 04/2018 U skladu sa članom 63.stav 1. ZJN-a („Sl.glasnik RS“ 124/12,14/2015 i 68/2015) komisija za javnu nabavku obaveštava

Read More

IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE JN OP 01/2018

REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA DOM ZA LOMR „SRCE U JABUCI“ JABUKA Broj: 565 Datum: 09.02.2018. IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE za javnu nabavku dobara-prehrambenih proizvoda u otvorenom postupku JN OP 01/2018 U skladu sa članom 63. stav 1. ZJN-a („Sl.glasnik RS“ 124/12,14/2015 i 68/2015) komisija za javnu nabavku obaveštava sva zainteresovana lica da je izvršena

Read More

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE