Ekonomija doma

Poljoprivredno gazdinstvo koje poseduje ustanova je veoma specifično za radno angažovanje korisnika. Ustanova ima 80 ha obradive zemlje na kojoj se uzgajaju žitarice, povrće, pilići i svinje.

Read More

Dnevni boravak

Dnevni boravak pri Domu postoji od 2004. godine i namenjen je odraslim licima, starijim od 26 godina sa intelektualnim poteškoćama. Usluga je besplatna, dostupna 8 sati dnevno, 5 dana u nedelji.

Read More

JNMV 02/2016

Dana 10.02.2016.godine pokrenut je postupak javne nabavke male vrednosti-gorivo, za potrebe vozila u svojini Doma za LOMR „Srce u jabuci“ i za isti objavljen je javni poziv i konkursna dokumentacija na Portalu uprave za javne nabavke. Javni poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde: Javni poziv Konkursna dokumentacija JNMV 02/2016

JNMV 01/2016

Dana 09.02.2016.godine pokrenut je postupak javne nabavke male vrednosti-električna energija, red.br. o1/2016 i za istu je na Portalu javnih nabavki objavljen  poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija. Javni poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde: JNMV 01 2016 javni poziv Konkursna dokum-el.energ2016