Ekonomija doma

Poljoprivredno gazdinstvo koje poseduje ustanova je veoma specifično za radno angažovanje korisnika. Ustanova ima 80 ha obradive zemlje na kojoj se uzgajaju žitarice, povrće, pilići i svinje.

Read More

Dnevni boravak

Dnevni boravak pri Domu postoji od 2004. godine i namenjen je odraslim licima, starijim od 26 godina sa intelektualnim poteškoćama. Usluga je besplatna, dostupna 8 sati dnevno, 5 dana u nedelji.

Read More

Sajam socijalnih usluga

Naš Dom uzeo je učešće na Sajamu socijalnih usluga održanom u utorak 20.10.2015. godine u hotelu M u Beogradu. Sajam socijalnih usluga je projekat koji organizuje CEIB, Centar za socijalni rad grada Beograda, Centar za socijalni rad grada Pnačeva  i Komora socijalne zaštite sa svojim partnerima. Cilj sajma je da se javnosti i predstavnicima institucija

Read More

Javna nabavka-gorivo

Dana 13.10.2015.god. doneta je Odluka o pokretanju postupka JNMV red.br. 06/2015-gorivo „Euro dizel“ za potrebe Doma za LOMR „Srce u jabuci“. Za istu je dana 19.10.2015.god. objavljen javni poziv i konkursna dokumentacija na Portalu uprave za javne nabavke. (pogledati ovde) Konkursnu dokumentaciju i javni poziv možete preuzeti i sa našeg sajta >>> JNMV 06 2015

Read More

Sportski dan – Jabuka 2015

  Dana  17.10.2015. u Jabuci su uz prijatno druženje odigrane odbojkaške utakmice radnika zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite. Učestvovale su ekipe iz: Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike RS Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine – Zvečanska Doma za decu ometenu u razvoju „Kolevka“ iz Subotice Doma za decu i omladinu ometenu u razvoju Veternik

Read More