Правилници

  • Дана 30.11.2015. године Управни одбор Дома за ЛОМР „Срце у јабуци“ усвојио је Правилник о пријему корисника у дом, боравку у дому и престанку даљег боравка у дому.
    Правилник можете погледати и преузети овде.
  • Дана 30.11.2015. године Управни одбор Дома за ЛОМР „Срце у јабуци“ усвојио је Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.
    Правилник можете погледати и преузети: овде.

  • Дана 09.10.2015.год. на седници Управног одбора Дома „Срце у јабуци“ Јабука усвојен је Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке.
    Правилник можете погледати и преузети: овде.