Економија дома

Пољопривредно газдинство које поседује установа је веома специфично за радно ангажовање корисника. Установа има 80 ха обрадиве земље на којој се узгајају житарице, поврће, пилићи и свиње.

Read More

Дневни боравак

Дневни боравак при Дому постоји од 2004. године и намењен је одраслим лицима, старијим од 26 година са интелектуалним потешкоћама. Услуга је бесплатна, доступна 8 сати дневно, 5 дана у недељи.

Read More

Обавештење везано за ЈНОП 03/2017-отварање понуда

Обавештавамо понуђаче везано за ЈНОП 03/2017 да ће се отварење понуда обавити након доношења одлуке Комисије за заштиту права у поступку ЈН по захтеву ЗЗ „Повртар“ Београд од 18.04.2017. Детаљније>>>

Захтев за заштиту права у поступку ЈНОП 03/2017

Захтев за заштиту права у поступку ЈНОП 03/2017 поднео је понуђач ЗЗ „Повртар“ Београд. Захтев можете погледати и преузети на линку: Zahtev za zastitu prava Закључак комисије везано за поступак ЈНОП 03/2017 можете погледати и преузети на линку: Zakljucak  

Питања и одговори везано за ЈНОП 03/2017

Додатне информације и појашњења у вези припремања понуде (Одговори на питања) за јавну набавку добара – Прехрамбених производа по партијама – Ред. бр. ЈНОП 03/2017 Од потенцијалних понуђача стизали су захтеви за додатним информацијама и појашњењима у вези припремања понуде за јавну набавку добара – Прехрамбених производа бр. ЈНОП 03/2017  које можете погледати и преузети на

Read More

ЈАВНА НАБАВКА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА-ЈН ОП 03-2017

Одлуком директора Дома број 1091 дана 31.03.2017. год. покренут је отворени поступак јавне набавке прехрамбених производа. Дана 31.03.2017. год. за исти је објављен јавни позив и конкурсна документација на Порталу управе за јавне набавке. Јавни позив и конкурсну документацију можете преузети овде: Јавни позив 03 2017 Конкурсна документација ЈН 03/2017

Јавна набавка мале вредности 02/2017-нафнти деривати

Дана 31.03.2017.год. донета је Одлука о покретању поступка ЈНМВ ред.бр. 02/2017- гориво  за потребе Дома за ЛОМР „Срце у јабуци“. За исту је дана 31.03.2017.год. објављен јавни позив и конкурсна документација на Порталу управе за јавне набавке. Конкурсну документацију и јавни позив можете преузети и са нашег сајта >>> ЈНMV 02/2017 – јавни позив JNMV

Read More

Јавна набавка мале вредности 01/2017-средства за хигијену

Дана 31.03.2017. донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1087 – средства за хигијену. За исту је дана 31.03.2016.године објављен јавни позив и конкурсна документација на порталу управе за јавне набавке. Јавни позив и конкурсну документацију можете погледати овде: Позив за подношење понуда ЈНМВ-01/2017 Конкурсна документација – Средства за хигијену.  

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE