Category Archives: Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК БР. ЈНОП 01/19-ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке за набавку добара-прехрамбени производи, бр. набавке ЈНОП 01/19 Konkursna dokumentacija JNOP 01-2019  Javni poziv- JNOP 01-2019    

Обавештење о закљученом уговору (записник и одлуке о додели уговора) -Храна- ЈНМВ 01/2018

Обавештење о закљученом уговору – Партија 4. Одлука о измени одлуке о додели уговора Одлука о додели уговора Записник са отварања понуда ЈНМВ 011/2018  

Обавештење о закљученом уговору -материјал за пољопривреду- ЈНМВ 05/2018

Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора Записник о отварању понуда Јавни позив – Набавка материјала за пољопривреду ЈНМВ 05/2018 Конкурсна документација